Harm Reduction programy


Společnost IMMOMEDICAL CZ s.r.o. se podílí na prosazování Harm Reduction programů pro drogové závislé osoby. Velké úsilí věnuje osvětové a publikační činnosti spojené s touto problematikou.

 

www.nesdilej.cz